Privacy verklaring Betuws Blonde Vlees

Betuws Blonde Vlees is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Adres: Rijnbandijk 169, 4021AH Maurik
Telefoonnummer: +31 654984905
Website: https://www.betuwsblondevlees.nl
KVK nummer: 60478454

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 juni 2020. Je kan de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden via de link onderaan de pagina’s van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Betuws Blonde Vlees verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

Contactformulier
·       Voor- en achternaam
·       Telefoonnummer
·       Adres
·       Woonplaats
·       E-mailadres
·       IP-adres
·       Het e-mailbericht

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Betuws Blonde Vlees verwerkt je persoonsgegevens wanneer je toestemming hebt gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

·       De levering van onze diensten.
·       Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
·       Verzenden van onze nieuwsbrief, productinformatie en andere promotionele e-mails, indien jij je hiervoor hebt aangemeld.
·       Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
·       Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden
Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en verstrekken geen gegevens aan derde partijen, tenzij er gegevens zijn die we dienen te verstrekken omdat de wet het ons verplicht.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuwe informatie en leverdagen van het vlees. Via het contact formulier op deze website kan jij je e-mailadres aan de lijst van abonnees toevoegen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt naast Mailchimp niet aan derden verstrekt. Tevens kan jij je afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar ma.gerritsen@telfort.nl

Cookies
Betuws Blonde Vlees gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Jij kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Door de formulieren voor een nieuwsbrief inschrijving worden er door onze partner Mailchimp ook cookies geplaatst. Deze zorgen voor zichtbaarheid van het formulier (of popup), wanneer je deze hebt weggeklikt of een inschrijving hebt afgerond.

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt (jouw IP adres wordt geanonimiseerd).

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Wij verstrekken de door jou ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan Google.

Mogelijkheden om analytische cookies te weigeren
De aanbieders van Google Analytics en bieden tools waarmee je de cookies kan weigeren (opt-out).
·       Google heeft een Browser add-on ontwikkeld waarmee je kan kiezen of een website jouw gegevens mag verzamelen of niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Betuws Blonde Vlees en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ma.gerritsen@telfort.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Betuws Blonde vlees neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveilig of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ma.gerritsen@telfort.nl